Instrukcje i programy ćwiczeń laboratoryjnych


Elektrotechnika I rok
Podstawy informatyki
Język C++. Podstawy
Język C++. Typy danych, zmienne, funkcje
Język C++. Klasy - pojęcia podstawowe
Język C++. Przeciążenie operatorów
Język C++. Dziedziczenie i funkcje wirtualne
Język C++. Szablony funkcji i klas
Język C - Funkcja printf()
Język C - Funkcja scanf()
Operatory języka C
Operatory języka C++
Podstawy systemu operacyjnego UNIX
Internetowe usługi sieciowe
Postawy projektowania stron www
 Podstawy użytkowania arkusza kalkulacyjnego Excel: Rozwiązywanie równań różniczkowych
Rozwiązywanie równań algebraicznych
Szablony klas
Visual C++ - podstawy
 
Język C i C++ w programach sterowania
Elektrotechnika, 4EZ
Język C - Funkcja printf()
Język C - Funkcja scanf()
Operatory języka C
Operatory języka C++
Materiały do wykładu. Część 1 - Język C
Materiały do wykładu. Część 2 - Język C++
JCC-Q01: Wprowadzenie do systemu operacyjnego QNX
JCC-R01: Regulator histerezowy
JCC-R02: Regulator PID
JCC-A01: Arytmetyka 32-bitowa. Funkcje asemblerow
JCC-T01: Czasomierze
JCC-T02: Klasa Czas
JCC-C01: Klasa CFuzzy
 
Systemy SCADA i przemysłowe bazy danych
Elektrotechnika, M2EAPiAB

[Wonderware/invensys InTouch]

IT01 - Edytor graficzny
IT02 - Tworzenie okien synoptycznych
IT03 - Tworzenie zmiennych i połączenia animacyjnych
IT04 - Skrypty - QuickScript
IT05 - Alarmowanie
IT06 - Komunikacja ze sterownikami
IT07 - Trendy wartości historycznych i aktualnych
IT08 - DDE: Komunikacja z innymi aplikacjami
IT09 - Zmienne pośrednie, bitowe i kontrolki GUI
IT10 - Publikacja projektu, pliki tymczasowe
IT20 - Wizualizacja procesu mieszania
IT21 - Agregacja danych procesowych
IT13 - Statystyki i raportowanie
IT14 - Obsługa baz danych SQL
IT15 - Projekt SCADA dla kruszarni

[Intellution/GE Fanuc/GE (Proficy) iFix]

Konfiguracja szkieletu systemu SCADA
Przykładowa wizualizacja procesu mieszadła
Przykład wizualizacji (dwa reaktory)
 
Supervisory (SCADA-HMI) Systems and industrial databases
Elektrotechnika, M1E Smart Grid

[Wonderware/invensys InTouch]

IT01 - Graphics editor
IT02 - Windows and objects
IT03 - Process variables (tags) and animation links
IT04 - Scripting in QuickScript language
IT05 - Alarming
IT06 - Communication with Modbus TCP
IT07 - Historical and realtime trending
IT08 - User access control
IT09 - Indirect tags, bits and GUI controls
IT10 - Communication with external apps
IT11 - Project publication and temporary files
IT12 - Aggregation of raw data
IT13 - Statistics and reporting
IT14 - SQL databases in InTouch
IT15 - Supervisory system for lime crunching

[Intellution/GE Fanuc/GE (Proficy) iFix]

//Configuration of SCADA system base
//Example visualisation 1 (Simulate)
//Example visualisation 2 (eSimulate, two reactors)
 
Systemy operacyjne czasu rzeczywistego
Elektrotechnika, 5EZ
Wprowadzenie do systemu QNX
SCR-01-Wprowadzenie
SCR-02-Komunikacja miedzyprocesowa
SCR-03-Architektura klient-serwer
SCR-04-Metody synchronizacji międzyprocesowe
SCR-05-Szeregowanie procesow - algorytmy kolejkowania i priorytety
SCR-06-Czasomierze i obsluga przerwan
SCR-07-Metody dostepu do danych - pamiec dzielona i semafory
SCR-08-Obsluga systemu plikow z ograniczenia czasu rzeczywistego
 
Elektrotechnika, 5EZ
Przemysłowe sieci informatyczne
Wprowadzenie do systemu QNX
Model kolejkowy komunikacji
Model nadrzędno-podrzedny komunikacji
 
Elektrotechnika, 5EZ
Systemy Automatyzacji Budynków
LonMaker: Integracja sieci LonWorks
Przykład zastosowania systemu BMS
NodeBuilder: Wprowadzenie do projektowania aplikacji węzła
Serwer OPC: Integracja sieci LonWorks z systemami wizualizacji
Funkcjonalność automatyki pomieszczenia w technologii LonWorks
Funkcjonalność automatyki pomieszczenia w technologii EIB/KNX
Monitoring mediów z zastosowaniem LonWorks
Monitoring mediów z zastosowaniem EIB/KNX
 
Elektrotechnika, 3EC
Technika mikroprocesorowa

Instrukcje, dokumentacje

Archiwum ZIP z dokumentacjami

Przykłady programów w asemblerze

Archiwum ZIP z przykładowymi programami:
instructions.asm
intro.asm
operations.asm
 
Elektrotechnika, 3EC
Podstawy Techniki Cyfrowej
PTC-SL-01 Wprowadzenie (FreeBasic)
PTC-SL-01 Wprowadzenie (Python)
PTC-SL-02 Systemy liczbowe
PTC-K-01 Funktory i prawa De Morgana
PTC-K-02-03 Uniwersalne bloki kombinacyjne (Sumator/subtraktor/komparator)
PTC-K-04 Dekoder 7-segmentowy, kod BCD
PTC-K-05 Inkrementator/dekrementator
PTC-K-06 Uklady iteracyjne
PTC-S-01 Przerzutniki
PTC-S-02 Liczniki
PTC-S-03 Aplikacje rejestrów SIPO i PISO
PTC-S-04 Sterowanie silnikiem krokowym
PTC - Literatura
 
Elektrotechnika, 3EB
Technika mikroprocesorowa II
Symulator 8051. Wprowadzenie
Symulator 8051. Stos
Symulator 8051. Kalkulator
Sterownik PLC-07. Wprowadzenie
Sterownik PLC-07. Kalkulator
Sterownik PLC-07. Przetwornik A/C
Sterownik PLC-07. Czasomierze
 
Elektrotechnika, 3EC
Sterowniki przemysłowe
Wstęp - STEP 7 MicroWin
1 - Język IL
2 - Funkcje logiczne, znaczniki pamięci
3 - Rozgałęzienia
4 - Zbocza, timery
5 - Taśmociągi
6 - Suwnice
7 - Taśmociągi i zasobniki
 
Elektrotechnika, 3EB i 3EC
Energoelektronika
Podstawy energoelektroniki - materiały dydaktyczne
Podstawy energoelektroniki - materiały dydaktyczne II
Elementy energoelektroniczne - materiały dydaktyczne
Prostownik sześciopulsowy
     Przekształtniki jednofazowe: [ Program]
    cz. I: prostowniki diodowe
    cz. II: prostowniki tyrystorowe
Komutacja w przekształtniku tyrystorowym
Oddziaływanie przekszt. tyrystorowego na sieć zasilającą
Złożone układy przekształtnikowe, [ Program]
Sterownik mostków tyrystorowych, [ Program]

Logiczne sterowanie procesem nawrotu prądu: Przemiennik częstotliwości: Sterowanie prądem przez zmianę fazy impulsów wyzwalających: Sterownik przekształtników AC-DC:
Przerywacz prądu stałego: Napęd z przerywaczem prądu stałego: Przetwornice napięcia stałego na stały (DC-DC):
Filtr pasywny LC
Kompensator FC-TCR
Oddziaływanie urządzeń małej mocy
Trójfazowy tyrystorowy sterownik mocy

Kompensator Statcom
3-fazowy filtr aktywny

[Projekt]
Wprowadzenie do pakietu DesignLab 8
DesignLab 8 - Badania przekształtników
DesignLab 8 - Analiza czasowa
DesignLab 8 - Analiza parametryczna
DesignLab 8 - Analiza czasowa i parametryczna
DesignLab 8 - Analiza Performance
Materiały pomocnicze - Przekształtnik mostkowy 3f
Materiały pomocnicze - Układy prostownikowe
Praca końcowa z projektu
Oprogramowanie do symulacji
 
Układy mikroprocesorowe
Energoelektronika, 4. i 5. rok (Zaoczne)
Mikrokontroler 8051, cz. I
Mikrokontroler 8051, cz. II
Mikrokontroler 8051, cz. III
Mikrokontroler 8051, cz. IV
 
SUM, I rok
Metody kompuerowe w energoelektronice
Wstęp
Analiza AC
Analiza DC
Analiza parametryczna
Analiza czasowa 1
Analiza czasowa 2
Układy cyfrowe
Analiza "performance"
Optymalizacja
 
MIiM, II rok
Elektrotechnika i Elektronika
Silnik indukcyjny (asynchroniczny) - mat. do wykładow
Silnik indukcyjny (asynchroniczny) - laboratorium
 
Podstawy użytkowania i programowania komputerów
Elektronika I rok (zaoczny)
Język C - Funkcja printf()
Język C - Funkcja scanf()
Operatory języka C
Operatory języka C++
Instrukcja do ćw. 1: "Język C. Podstawy programowania"
Instrukcja do ćw. 2: "Język C. Instrukcje sterujące i funkcje"
Instrukcja do ćw. 3: "Język C. Łańcuchy znaków"
Instrukcja do ćw. 4: "Język C. Operacje na plikach"
 
Teoria sterowania i technika regulacji
Elektrotechnika, 2E
Regulator PID
 
Tabelka do sprawozdań
Wzór tabelki do sprawozdań w formacie MS-Word